Første 100% CO2-neutrale bedemand

Opdateret: 6. jul.​

Bedemand Trenskow er den første bedemand i Danmark, som kompenserer 100% for udledning af CO2 i forbindelse med bisættelser og begravelser.

Vi oplever, at vores kunder lægger stadig mere vægt på det bæredygtige, blandt andet når der skal vælges kiste. Vi begyndte for et halvt års tid siden at lagerføre en nyudviklet kiste bestående af 80% mindre træ end en traditionel kiste – reelt en kiste af papir. Uanset at de pårørende måske vælger en anden løsning, er der ganske mange af vores kunder, der interesserer sig for det fodaftryk, vores virksomhed sætter på naturen og det er baggrunden for, at vi har valgt at sikre en 100% kompensation for CO2-udledningen.

Kompensationen dækker ikke kun CO2-udledning fra egne aktiviteter, men også den fra produktion af kisten og urnen, transport fra kistefabrikken via lager til kirken og krematoriet eller kirkegården. Kompensationen dækker derudover selve kremeringen samt CO2-udledning fra produktion og transport af blomster, som benyttes til kirke- og kistepynt.

Som bedemand mener jeg ikke at CO2-kompensationen behøver at være endnu et punkt, som de pårørende skal tage stilling til – den skal bare være der. Hos os sker den derfor automatisk, så enhver bisættelse og begravelse arrangeret af os er helt igennem kompenseret. Det betyder samtidig, at priserne er uændrede efter indførelsen af CO2-kompensationen af hele forløbet hos os. Det er et valg, jeg som bedemand har truffet og derfor er det også en omkostning, jeg bærer.​

100% CO2 NEUTRAL​

Da det er et ganske kompliceret regnestykke at kortlægge CO2-aftrykket for en bisættelse eller begravelse, når alt skal tages med, har jeg allieret mig med virksomheden Climaider.

Det er Climaider, der har foretaget beregningerne, og sammen overvåger vi løbende forbruget både i og uden for virksomheden, så kompensationen bliver reguleret, hvis CO2-aftrykket skulle stige.

Måske har du hørt, at flere kisteleverandører planter et træ for hver kiste, de sælger. Det gælder naturligvis også vores leverandør, Fuglebjerg Kistefabrik, som er den kistefabrik i Danmark, som er længst fremme, når det kommer til klima og miljø. Det er et godt og sympatisk initiativ, for det at plante træer gør generelt kloden grønnere, men det fjerner desværre ikke CO2 her og nu:

Derfor støtter vi gennem samarbejdet med Climaider også såkaldte Gold Standard-projekter, hvor metan ikke siver ud i atmosfæren som drivhusgas, men bliver brændt som energikilde, hvorved det erstatter brugen af kul og træ. Der er ingen tvivl om, at stadig flere mennesker gør sig umage med at belaste miljøet mindst muligt i hverdagen. Vi har alle et ønske om at efterlade en bedre og grønnere planet til vores børn og børnebørn. Og for mit vedkommende er det helt naturligt, at jeg som bedemand tager hånd om at sikre, at den sidste afsked bliver 100% CO2-neutral.​

Yderligere information:

Bedemand Henrik Trenskow 27 58 99 66 / kontakt@trenskow.dk

Hvad koster en bedemand?

Vores priser er fair og gennemsigtige, og der er ingen overraskelser.

Se vores priser og om du kan få begravelseshjælp.