Vi mangler skovbegravelsespladser i Nordjylland

De snart seks år jeg har været bedemand, har jeg stadig oftere mødt efterspørgslen efter skovbegravelsespladser. En række kirker har indrettet en skovkirkegård, hvilket typisk er en udvidelse af den eksisterende kirkegård med en større træbeplantning. Det findes for eksempel ved Fladbjerg Kapel vest for Frederikshavn, på Østervrå Kirkegård og på Søndre Kirkegård i Aalborg. Men skovbegravelsespladser – altså et område, der ikke er indviet jord og ikke passes af et kirkegårdspersonale – det er der en udbredt mangel på i Nordjylland.

Mens der rundt omkring i landet er oprettet efterhånden 10 skovbegravelsespladser, findes der kun en enkelt i Nordjylland. Den ligger ved Havnø Gods nord for Hobro – og den er godkendt af Kirkeministeriet så sent som i oktober og er på cirka to hektar bøgeskov.

Skovbegravelsespladsen ved Havnø Gods er tilgængelig for alle, der vil ligge under et træ, så i den forstand er der ikke noget problem. Men vurderet ud fra den efterspørgsel, jeg har erfaret de senere år, er det nødvendigt med flere skovbegravelsespladser i Nordjylland.​​

Skovbegravelsesplads ved Havnø Gods​

Ramsløg og træer på skovbegravelsespladsen ved Havnø Gods

Imidlertid er det ikke et projekt, som lader sig gennemføre i en håndevending, så jeg opfordrer til, at gode mennesker går i gang med arbejdet på at etablere i hvert fald yderligere to skovbegravelsespladser i det nordjyske. Dels fordi stadig flere medlemmer af folkekirken faktisk efterlyser en sådan mulighed, dels fordi en skovbegravelsesplads er et alternativ, som mange uden tilknytning til folkekirken foretrækker.

Formelt er det den enkelte kommune, der anlægger en ny skovbegravelsesplads. Ikke sådan at forstå at det er kommunen, der driver området, men det er den offentlige myndighed – med Kirkeministeriet som den, der giver tilladelsen. Det handler altså om at finde nordjyske skovejere, der kan se den dybere mening i at udlægge en del af deres besiddelse til skovkirkegård.

Jeg håber, at 2021 bliver et gennembrudsår i den henseende.​

Hvad koster en bedemand?

Vores priser er fair og gennemsigtige, og der er ingen overraskelser.

Se vores priser og om du kan få begravelseshjælp.