Mulighederne for begravelseshjælp i Aalborg

Hvis den afdøde havde ret til dansk sygesikring, kan du som pårørende få begravelseshjælp, hvis det er dig, der står for begravelsen. 

Hvor meget du kan få i begravelseshjælp, afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue.​

Minimumsbeløbet

Alle som er født før den 1. april 1957 har krav på kr. 1.050,00

Formueafhængig begravelseshjælp

Alle uden ægtefælle med en samlet formue ≤ kr. 20.950,- kan få kr. 12.500,- i begravelseshjælp. Begravelseshjælpen nedsættes krone for krone med det beløb hvormed formuen overstiger kr. 20.950,- og bortfalder således hvis boet udgør ≥​ kr. 33.450,-

Alle med ægtefælle eller børn under 18 år med samlet formue ≤ kr. 41.800,- kan ligeledes få kr. 12.500,- i begravelseshjælp fra det offentlige. Begravelseshjælp nedsættes også her krone for krone med det beløb hvormed formuen overstiger de kr. 41.800,- og bortfalder således hvis den samlede formue udgør ≥ kr. 54.300,-


Eksempler på formue kan være:

  • indestående i banken

  • pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier

  • kontanter

  • ejendomsværdi

  • værdi af andele i andelsboligforeninger

  • anparter og investeringsbeviser

  • engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet – engangsudbetalinger indgår i formuen, selvom​beløbet bliver udbetalt efter dødsfaldet

  • dokumenteret gæld

Hvis afdøde var under 18 år, er begravelseshjælpen et fast beløb på kr. 10.450,-

Dette gælder også børn, som er dødfødte.

Udgifter til bedemand, sammenkomst m.v. i forbindelse med begravelsen indgår ikke i opgørelsen af formuen.

Begravelsesomkostningerne betales af boet i det omfang, der er midler til det.

Hvordan kan vi hjælpe?

​Har du spørgsmål til vores ydelser, er du meget velkommen til at kontakte os.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Hvad koster en bedemand?

Vores priser er fair og gennemsigtige, og der er ingen overraskelser.

Se vores priser og om du kan få begravelseshjælp.