Muslimsk begravelse (Janazah) i Aalborg

Vi kan hjælpe alle - også med en muslimsk gravplads i Nordjylland

I Aalborg er en del af Østre Kirkegård anlagt til muslimsk gravplads.

TRENSKOW er en bedemandsforretning for alle, og vi bistår også meget gerne med muslimsk begravelse, der også kaldes janazah. Det gør vi i Aalborg og omkringliggende byer som Nørresundby og Vejgaard samt i resten af Nordjylland

Nedenfor kan du finde information, som kan være relevant, når du skal planlægge en muslimsk begravelse.​

Vi hjælper med muslimske begravelser

Vi kan hjælpe jer med alt, lige fra dødsfaldet til begravelseshjælp. I kan kontakte os alle dage – også aften, weekend og helligdage. Vi hjælper jer, når I har behov for det.

Vi sørger for anskaffelse af den rigtige kiste, transport og alt nødvendigt papirarbejde.

Vi er behjælpelige med at koordinere og arrangere islamisk rituel vask, kafan og selve begravelsen, der kaldes janazah. Vi sørger for at søge begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark efter gældende regler.

For os er det vigtigt, at afdøde får en god og korrekt islamisk begravelse, og at I, som familie, får en værdig afsked. Omsorg for afdøde, familien og det islamiske begravelsesritual har højeste prioritet.

Personlig service og værdig afsked med omsorg

Vi har igennem flere år hjulpet muslimske familier i svære tider. For os handler det om at hjælpe jer bedst muligt med begravelsen af jeres kære. Vi ved, hvor vigtigt det er, at hele processen varetages med ømhed og omsorg, så din kære kan få en værdig afsked.​

Hvordan kan vi hjælpe?

​Har du spørgsmål til vores ydelser, er du meget velkommen til at kontakte os.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

God relation til myndigheder og de muslimske gravpladser i Aalborg

Vi har god kontakt til Aalborg Kirkegårdskontor og er velkendte på Østre Kirkegård, hvor der er etableret muslimske gravpladser. Vi har god erfaring med alle vigtige elementer og procedurer omkring muslimske begravelser i Aalborg.

Vi har ligeledes mange års erfaring med transport af afdøde i kiste til begravelse i fødelandet.​

Værd at vide om janazah

Muslimer tror på, at sjælen forlader kroppen, når man dør.

I graven får afdøde besøg af to engle, som udspørger den afdøde om livsførelsen. Sjælen bliver herefter bragt til en form for tidløst sted. Her tilbringer den døde tiden indtil dommedag.

Før døden indtræffer

​Når en muslim ligger for døden, læser de nærmeste op fra Koranen, og fremsiger trosbekendelsen - shahada​- i øret på den døende, så denne kan huske bekendelsen senere i graven og ved opstandelsen.

​Når døden er indtruffet

Når en muslim er død, læses der op af muslimernes hellige bog, Koranen, og der afsiges en særlig begravelsesbøn – janazah. Afdøde vaskes svarende til de rituelle renselser, som er en del af islam. Som hovedregel er det kvinder, som vasker kvinder, og mænd, der vasker mænd. Derefter bliver afdøde iklædt hvide ligklæder – kafan.

Begravelsen

Af respekt for afdøde, skal en muslimsk begravelse helst foregå inden for 24 timer, efter døden er indtruffet. I Danmark kan dette være en udfordring, da kontrolinstanser og administration oftest tager længere tid. I Danmark er det derfor snarere reglen, at begravelsen finder sted 'så hurtigt som muligt', helst inden 3 dage. Muslimer begraves i indviet jord.

En imam leder begravelsen, som typisk foregår i det trossamfund, som afdøde hørte til. Man samles i moskéen. I Danmark kan det også være f.eks. et forsamlingshus eller kulturhus.

Til begravelsen bliver der bedt forskellige bønner. Ved nogle ceremonier fremsiges Koranens Sura 20, vers 55, som kan minde om den kristne formulering ved jordpåkaldelse. Verset lyder:

”Fra denne jord skabte Vi jer, og til den skal I vende tilbage, og Vi skal frembringe jer af den endnu en gang."

Ved en muslimsk begravelse lægges afdøde i graven med ansigtet vendt mod Mekka. Når jorden er hældt over graven, beder alle sammen med imamen om tilgivelse for afdøde.

Kvinder deltager traditionelt ikke i begravelsen, men det kan dog i praksis godt være anderledes.

I Danmark bliver de fleste muslimer begravet i en kiste. Muslimerne tillader ikke kremering og heller ikke, i udgangspunktet, begravelse i en kiste. Men det sidste kan altså variere alt afhængig af, hvor man kommer fra og er bosiddende.

Til en muslimsk begravelse er alle velkomne. Også mennesker med anden tro.​

Muslimske gravpladser

I Danmark er der på flere kommunale kirkegårde med afdelinger for muslimer. I Brøndby findes en muslimsk gravplads, hvor alle danske muslimer har ret til at blive begravet. Her er det også muligt at blive begravet uden en kiste, som det traditionelt er blevet gjort. Nogle muslimer vælger at blive begravet i deres oprindelige hjemland. I Aalborg er en del af Aalborg Østre Kirkegård på Filstedvej anlagt som muslimsk gravplads. På Østre Kirkegård benyttes altid en kiste.

Sørgeperiode

I de tre følgende dage efter begravelsen afholdes en sørgeperiode, hvor venner og familie kan besøge de efterladte for at vise medfølelse.

Evig gravfred

Man fjerner traditionelt ikke et muslimsk gravsted pga. et ønske om evig gravfred.​

Kontakt os og hør mere

Kunne du tænke dig at høre mere om muligheden for en plads på en muslimsk gravplads, eller skal vi hjælpe dig med at arrangere en muslimsk begravelse – janazah? Så er du altid velkommen til at kontakte os.​

Klik for større visning

Muslimsk gravplads i Aalborg

En del af den kommunalt ejede Aalborg Østre Kirkegård er anlagt som islamisk gravplads.

På kortet kan du hvilken del af kirkegården der er udlagt til muslimske gravplads. Det drejer sig om kirkegårdskvarter 18, 21 og 22. 

Vi er bedemand for alle

for-alle

Hvad koster en bedemand?

Vores priser er fair og gennemsigtige, og der er ingen overraskelser.

Se vores priser og om du kan få begravelseshjælp.