Sådan vælger du det rigtige gravsted

Se vores gode råd til gravsted, pris og beliggenhed

 • Trad. gravsted på kirkegården

 • Gravsted i plæne (plænesten​)

 • Anonymt i fællesplænen

 • Gravsted i urnemur

 • Niche i kolumbarium*

 • Askespredning over åbent hav

 • Skovbegravelse

Valg af kirkegård og gravsted

Alle har ret til et gravsted på den kirkegård, som ligger i ens bopælssogn.​ Dette gælder uanset om kirkegården bestyres af kommunen eller af menighedsrådet. Hvis afdøde har haft en særlig tilknytning til et andet sogn, vil det oftest være muligt at få et gravsted på kirkegården i dette sogn.

Afhængig af forskellige forhold; f.eks om afdøde er medlem af folkekirken eller ej, om kirkegården bestyres af kommunen eller menighedsrådet og om afdøde har haft bopæl i byen; kan der være forskellige takster for erhvervelse af gravstedet.

På de traditionelle danske kirkegårde er jorden indviet. Indviet jord betyder, at en kristen proklamation har fundet sted og at kirkegården herefter er erklæret for offentlig begravelsesplads til Guds ære.

 • På de fleste danske kirkegårde kan man vælge mellem de traditionelle urne- og kistegravsteder med mulighed for beplantning.

 • På Søndre Kirkegård har Aalborg Kommune anlagt den del af plænen som ligger tættest på indgangen fra Blomstermarken med store træer. Dette afsnit fungerer som skovkirkegård.​
 • På Østre Kirkegård i Vejgård blev der I 2015 indviet nye staudekvarterer for urnegravsteder. Der er etableret blomstrende forsommerbede, sensommerbede og skovbundsbede. Den form for gravsteder har også vundet indpas på flere lokale kirkegårde i Nordjylland, som i dag også tilbyder denne type af gravsteder.​
 • På alle kirkegårde i Danmark er det muligt at få urnen nedsat i anonym fællesplæne. Nogle kirkegårde tilbyder også anonyme kistegrave.​
 • I Aalborg er Almen Kirkegårdens væg ud mod Hasserisgade indrettet som urnemur, hvor den enkelte urne placeres bag en marmorplade med inskription.​
 • Kolumbarium (eller urnehal) benyttes næsten ikke længere i Danmark, men på Hjørring Kirkegård er det gamle kapel indrettet til urnehal, hvor urnen kan anbringes i en niche i væggen. Urnen kan også stå der en kortere periode f.eks. indtil det rette gravsted er valgt, eller til en ægtefælle dør, og der kan foretages samlet urnenedsættelse.​
 • Derudover tilbyder de fleste kirkegårde også kiste- og urnegrave i plæne, hvor man oftest lægger en af de meget karakteristiske plænesten.​

Det er også stadig muligt at erhverve sig en niche på Bispebjerg Kirkegårds Kolumbarium (København), medens det tidligere kolumbarium på Almen Kirkegård i Aalborg desværre ikke længere er i anvendelse.


Der findes også begravelsespladser i Danmark, som tilhører bestemte trossamfund.

Hvordan kan vi hjælpe?

​Har du spørgsmål til vores ydelser, er du meget velkommen til at kontakte os.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Skovbegravelser i Nordjylland

Havnø Lund lige øst for Hadsund. Det udpegede skovstykke, består af ca. to hektar bøgeskov med udsigt til Mariager Fjord.

Hjedsbæk Skovbegravelsesplads. I samarbejde med Rebild Kommune er der nu etableret en skovbegravelsesplads i skoven ved Hjedsbækgård.

Øland Skovbegravelsesplads i Jammerbugt Kommune. Med Oxholm Mølle i baggrunden ligger skoven med udsigt til Limfjorden og Ulvedybet.​

En alternativ begravelsesplads i skoven og andre muligheder

Et alternativ til de traditionelle kirkegårde er skovbegravelsespladser i naturen. Formelt er det kommunen, som anlægger disse nye begravelsespladser. Et af formålene er at disse begravelsespladser i skoven skal være neutrale i forhold til religion. Det betyder også at jorden ikke er indviet.

I Danmark var det Foreningen Løvfald som først tog initiativ til skovbegravelsespladser. I den oprindelige tanke nedsættes urnen ved et træ, hvorpå der sættes en lille messingskilt, som viser, hvor afdøde ligger.

I det nordjyske blev Havnø Gods og Mariagerfjord kommune enige om en aftale om en skovbegravelsesplads i Havnø Lund øst for Hadsund og ansøgning blev d. 12.10.2020 godkendt af Kirkeministeriet.​Hermed blev skovbegravelse et reelt alternativ i det nordjyske..

I dag er der endvidere godkendt Skovbegravelsespladser i Hjedsbæk (Rebild) og Øland (Jammerbugt)

Du kan læse mere om skovbegravelsespladser i Danmark her.

Askespredning over åbent hav

Et andet alternativ til den traditionelle kirkegård, som i de senere år har vundet større udbredelse, er askespredning over åbent hav.

Denne alternative begravelsesform fandt i 2018 sågar vej til Kongehuset, da Hans Kongelige Højhed Prins Henriks sidste vilje var, at halvdelen af hans aske skulle spredes over åbent hav. Den anden halvdel er nedsat i en urne i haven ved Fredensborg Slot.

I Hans Kongelige Højhed Prins Henriks tilfælde var der altså også tale om såkaldt askedeling, som er endnu et alternativ.

Nedsættelse af urne på egen grund

I Danmark er det muligt at nedsætte en urne på privat grund. Det kræver dog at grunden eller ejendommen er større end 5.000 m2. Tilladelse søges hos Stiftsøvrigheden.

En evt. tilladelse vil altid være knyttet til nogle betingelser. Bl.a. skal man have en særlig tilknytning til stedet, hvor urnen skal nedsættes, der må ikke opsættes mindesten og der skal tinglyses en servitut på ejendommen.

Urnen skal altid nedgraves i minimum 1 meters dybde og bestå af et vandopløseligt materiale. Yderligere oplysninger om urnenedsættelse på privat grund kan findes på Kirkeministeriets hjemmeside.

Askedeling - del asken op flere steder

Mulighed for at få sin aske delt. En del af asken nedsættes eksempelvis på en kirkegård i Danmark medens den anden del af asken spredes over åbent hav eller nedsættes på en kirkegård i et andet land.

Det er ikke muligt at blive begravet på to gravsteder i samme land.

Buegang på Bispebjerg kirkegårds kolumbarium

Askespredning vinder indpas i Danmark

Pris for gravsted

Når man erhverver et gravsted betales som minimum for brugsretten i fredningsperioden. For de fleste urnegravsteder gælder det, at der betales for mindst 10 år og for et kistegravsted for mindst 20 år.

Brugsretten til gravstedet kan forlænges efter fredningstidens ophør. Dette gælder dog ikke for et gravsted i fællesplænen.

Information om hvor lang fredningsperioden er for et gravsted findes i vedtægterne for den enkelte kirkegård. Fredningsperioden er oftest beregnet ud fra den tid, det tager for kiste eller urne at formuldes.

Fredningsperioden kan således variere afhængig af eksempelvis jordbundsforholdene på kirkegården

Afhængig af forskellige forhold; f.eks om afdøde er medlem af folkekirken eller ej, om kirkegården bestyres af kommunen eller menighedsrådet og om afdøde har haft bopæl i byen; kan der være forskellige takster for erhvervelse af gravstedet.

Som eksempel kan du se priserne for de mest almindelige gravstedstyper på Aalborg Kommunale kirkegårde (2022)

Gravstedstype

Urnegravsteder

(Fredningstid 10 år)

Traditionelle urnegrave 10 år - Erhvervelse inkl. renholdelse og tilplantning 7.450,-

Urnegrave i græs 10 år - Erhvervelse inkl. græsslåning 7.420,-

Urnegrave i stauder (Østre kvt. 26 og 27) 10 år - Erhvervelse inkl. renholdelse 6.070,-


Anonyme fællesgrave 10 år - Erhvervelse inkl. græsslåning ( kan ikke fornyes ) 3.825,-


Urnemuren 10 år - Erhvervelse enkeltplads 3.400,-

Kistegravsteder

(Fredningstid 20 år)

Traditionel kistegrav - Erhvervelse 5.000,-


Kistegrav i græs med plantemulighed - Erhvervelse inkl. græsslåning m.m. i 20 år 18.400,-

(gælder også Østre Kirkegård, muslimsk kvt. 18, 21)


Kistegrav i græs- Erhvervelse inkl. græsslåning i 20 år 18.220,-

(gælder også Østre Kirkegård, muslimsk kvt. 22)

Gravning og dækning​

​​

Kistegrav hverdag 5.600,-


Kistegrav weekend 8.000,-

Urnenedsættelse hverdag 810,-


Urnenedsættelse weekend 1.620,-

Urnenedsættelse anonym fællesgrav 400,-


Urneindsættelse i urnemuren hverdag 620,-


Urneindsættelse i urnemuren weekend 1.620,-

Kremation ​3.025,-

Fremvisning af kiste 500,-


Leje af kapel 800,-

Hvad koster en bedemand?

Vores priser er fair og gennemsigtige, og der er ingen overraskelser.

Se vores priser og om du kan få begravelseshjælp.